O'Reilly logo

Responsywne strony WWW dla każdego by Clarissa Peterson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Typografia

Istotą stron WWW jest komunikacja i przekazywanie użytkownikom informacji. Wprawdzie jej część jest przekazywana za pośrednictwem obrazów, jednak większość za pomocą tekstu.

Słowa znajdujące się na stronie są bardzo ważne, ponieważ są po to, aby można było skutecznie przekazać treść. Dlatego tworząc stronę, musisz być pewien, że tekst będzie czytelny i będzie dobrze się prezentował.

Twoim celem jest nie tylko przygotowanie dobrze wyglądającego tekstu i umieszczenie go w układzie strony, ale wywarcie jak najlepszego wrażenia na użytkowniku, który ten tekst przeczyta.

Tworząc stronę, mamy skłonność do przykładania nadmiernej wagi do wyglądu tekstu. Traktujemy go jak statyczny element, jak na stronie gazety. Staramy się dokładnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required