O'Reilly logo

Responsywne strony WWW dla każdego by Clarissa Peterson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Nawigacja i nagłówek strony

Umieszczenie w nagłówku strony responsywnej sekcji nawigacji i innych elementów jest jednym z największych wyzwań w procesie projektowania strony.

Nagłówek to górna sekcja strony, zawierająca informacje o marce, zazwyczaj główną sekcję nawigacji i dodatkowe elementy, takie jak pola formularza lub odnośniki do przeszukiwania strony i logowania. Najczęściej nagłówek na wszystkich stronach witryny wygląda tak samo.

Komponenty nagłówka pełnią dwie ważne funkcje: informują użytkownika, na jakiej stronie się znajduje, i umożliwiają mu poruszanie się po witrynie.

W tym rozdziale powrócimy do naszej przykładowej strony i wykorzystamy w niej kilka prostych stylów nawigacyjnych. Następnie przyjrzymy się przykładowym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required