O'Reilly logo

Responsywne strony WWW dla każdego by Clarissa Peterson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Wydajność stron WWW

Często słyszy się słowa krytyki pod adresem stron responsywnych, że ich wydajność jest raczej niska, to ich znaczy załadowanie i wyświetlenie trwa dłużej niż zwykłych stron.

W przypadku wielu stron responsywnych faktycznie tak jest, jednak nie dlatego, że strony te z definicji działają wolno, ale ponieważ nie zostały utworzone z myślą o wydajności. Istnieje wiele technik, dzięki którym strony mogą być mniejsze i szybsze.

Ten rozdział opisuje, dlaczego wydajność ma znaczenie i dlaczego należy ją brać pod uwagę podczas tworzenia strony.

W dalszej części zawarty jest opis krok po kroku wszystkich operacji wykonywanych przez przeglądarkę podczas ładowania i wyświetlania strony. Będziesz mógł lepiej zrozumieć wszystkie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required