O'Reilly logo

Responsywne strony WWW dla każdego by Clarissa Peterson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Wprowadzenie na rynek telefonu iPhone w 2007 roku było punktem zwrotnym w projektowaniu stron WWW. Nagle straciliśmy wszyscy — my, programiści — kontrolę nad szablonami, których używaliśmy do tworzenia stron. Do tej pory miały one być wyświetlane na ekranach monitorów, które wprawdzie różniły się wielkością, ale nie tak bardzo. Jak więc teraz tworzyć strony przeznaczone dla tak małych wyświetlaczy?

Przez jakiś czas tworzyliśmy mobilne strony WWW, zoptymalizowane pod kątem wielkości ekranu iPhone’a i niezależne od „normalnych” stron. Zarządzanie tylko dwiema stronami nie było jeszcze takie trudne, ale wkrótce pojawiło się dużo telefonów różnych wielkości, potem tablety, potem mniejsze tablety i w końcu zdaliśmy sobie sprawę, że nie da się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required