Rozdział 1. Zapewnianie responsywności

Im dłużej pracujemy nad projektami związanymi z WWW, tym łatwiej możemy zauważyć, ile prawdy jest w powiedzeniu, że jedynym pewnikiem są zmiany. Widzieliśmy już, jak zmieniały się używane języki programowania, wzorce projektowe, popularność przeglądarek, a ostatnio urządzenia używane do przeglądania zasobów internetu oraz kierunki ewolucji aplikacji sieciowych. I to właśnie ta ostatnia zmiana wymusza projektowanie responsywnych stron WWW (ang. responsive web design, w skrócie RWD; choć używane jest także określenie elastyczne strony WWW) — podejście do sposobu projektowania stron WWW w znacznej mierze dotyczące działań użytkownika.

Zmiany zachodzące w urządzeniach, których używamy, nie są niczym nowym, inne ...

Get Responsywne strony WWW. Technologia na start! now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.