O'Reilly logo

Responsywne strony WWW. Technologia na start! by Andrew Fisher, Craig Sharkie

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Responsywny szablon

Szablon (ang. boilerplate) to kod, który można łatwo wielokrotnie stosować i który może posłużyć jako podstawa przy tworzeniu własnych projektów. Kiedy kod takiego szablonu wyodrębnimy z witryny, będziemy mogli wiele razy używać go do tworzenia nowych plików lub projektów, i to bez konieczności wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian.

Dosyć często będziemy wiedzieli, że używamy szablonu, gdyż jego przygotowanie będzie stanowić pierwsze zadanie realizowane w ramach projektu (zazwyczaj sprowadzi się ono do skopiowania i wklejenia szablonu z jakiegoś “rozwiązania wzorcowego” do naszego projektu). Dobry szablon korzysta z wielu badań przeprowadzanych przez internetową społeczność twórców i udostępnia zoptymalizowany kod ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required