Routing i switching. Praktyczny przewodnik

Book description

"Bez zaawansowanych mechanizmów trasowania i prze??czania sie? - taka, jak? znamy - nie mia?aby szans zaistnie?. To w?a?nie te mechanizmy gwarantuj?, ?e nasze dane docieraj? w odpowiednie miejsce. Niezwykle istotne jest wi?c ich zrozumienie i wykorzystanie w praktyce. Dzi?ki temu Twoja sie? b?dzie bardziej niezawodna, a u?ytkownicy bardziej zadowoleni.

W trakcie lektury tej wspania?ej ksi??ki zdob?dziesz bezcenne informacje na temat strategii trasowania i prze??czania, protoko?u drzewa rozpinaj?cego oraz sieci VLAN. Poznasz dog??bnie protokó? RIP w wersji 1 i 2 oraz protokó? OSPF. Autor na ka?dym kroku stara si? uwypukli? zagadnienia zwi?zane z bezpiecze?stwem tych rozwi?za?, a przygotowane ?wiczenia laboratoryjne pozwol? Ci jeszcze lepiej zrozumie? poruszane problemy. Je?eli Twoje codzienne zadania zwi?zane s? z sieciami komputerowymi, ten przewodnik jest Twoj? obowi?zkow? lektur? na najbli?sze dni!"

Table of contents

 1. Routing i switching. Praktyczny przewodnik
 2. Dedykacja
 3. Przedmowa
  1. Czytelnicy
  2. Treść książki
  3. Konwencje stosowane w tej książce
  4. Korzystanie z przykładowego kodu
  5. Podziękowania
 4. 1. Strategie trasowania i przełączania
  1. Przełączanie: przekazywanie i filtrowanie ruchu sieciowego
   1. Przekazywanie na podstawie adresów MAC
  2. Trasowanie: znajdowanie ścieżek
   1. Urządzenia trasujące
   2. Trasy statyczne
   3. Sięgając nieco głębiej — często występujące błędy
   4. Trasy domyślne
   5. Trasy dynamiczne
   6. Protokoły trasowania
    1. Jednościeżkowe kontra wielościeżkowe
    2. Wewnętrzne kontra zewnętrzne
    3. Płaskie kontra hierarchiczne
    4. Stan łącza kontra wektor odległości
   7. Wybieranie lub instalowanie trasy
    1. Długość prefiksu
    2. Dystans administracyjny
    3. Metryka
   8. Pętle routingu
   9. Trasy odrzucające lub z interfejsem null
  3. IPv6
  4. Lektura
  5. Podsumowanie
  6. Pytania sprawdzające
  7. Odpowiedzi do pytań sprawdzających
  8. Ćwiczenia laboratoryjne
   1. Ćwiczenie 1. Połączone ze sobą przełączniki i tablice SAT
   2. Ćwiczenie 2. Topologia z trasowaniem statycznym
   3. Ćwiczenie 3. Przekształcenie tablicy routingu przez wprowadzenie tras domyślnych
   4. Ćwiczenie 4. Pętla routingu
   5. Ćwiczenie 5. Trasa z interfejsem null
 5. 2. Trasowanie na poziomie hosta
  1. Proces decyzyjny
   1. Przypadek 1. Cel znajduje się w tej samej sieci co źródło
   2. Przypadek 2. Cel znajduje się w innej sieci niż źródło
   3. Co się stanie, jeśli brama domyślna nie jest znana?
  2. Tablice routingu hostów
  3. Adresowanie
  4. Śledzenie pakietów
   1. Przypadek 1. Cel znajduje się w tej samej sieci co źródło
   2. Przypadek 2. Cel znajduje się w innej sieci niż źródło
  5. Lektura
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Odpowiedzi do pytań sprawdzających
  9. Ćwiczenia laboratoryjne
   1. Ćwiczenie 1. Budowa topologii przedstawionej na Rysunek 2-2
   2. Ćwiczenie 2. Tablica routingu hosta
   3. Ćwiczenie 3. Tablice ARP
   4. Ćwiczenie 4. Śledzenie ruchu
   5. Ćwiczenie 5. Adresowanie
 6. 3. Protokół drzewa rozpinającego oraz szybki protokół drzewa rozpinającego
  1. Dlaczego pętle są złe?
  2. Struktura jednostek BPDU w protokole drzewa rozpinającego
   1. Algorytm porównywania
   2. Niektóre definicje
   3. Adresowanie w protokole drzewa rozpinającego
   4. Stany portów
   5. Liczniki czasu protokołu drzewa rozpinającego
    1. Hello
    2. Maksymalny wiek (ang. max age)
    3. Opóźnienie przekazywania (ang. forward delay)
  3. Działanie protokołu drzewa rozpinającego
   1. Krok 1. Włączenie przełącznika 1
   2. Krok 2. Włączenie przełącznika 2
   3. Krok 3. Włączenie przełącznika 3
   4. Krok 4. Utworzenie pętli
  4. Komunikaty protokołu drzewa rozpinającego
   1. Problemy z protokołem drzewa rozpinającego
   2. Połączenie przełącznik – przełącznik: przypadek specjalny
  5. Ulepszenia wprowadzone przez Cisco
   1. Portfast
   2. Uplinkfast
   3. Backbonefast
  6. Sieci VLAN a protokół drzewa rozpinającego
  7. Szybki protokół drzewa rozpinającego
   1. Działanie protokołu RSTP
    1. Alternatywne i zapasowe porty zablokowane
  8. Bezpieczeństwo
  9. Lektura
  10. Podsumowanie
  11. Pytania sprawdzające
  12. Odpowiedzi do pytań sprawdzających
  13. Ćwiczenia laboratoryjne
   1. Ćwiczenie 1. Przechwycenie jednostki BPDU
   2. Ćwiczenie 2. Analiza adresów zawartych w jednostce BPDU
   3. Ćwiczenie 3. Połączenie przełącznika w pętli ze sobą samym
   4. Ćwiczenie 4. Połączenie przełączników ze sobą z utworzeniem pętli
   5. Ćwiczenie 5. Usunięcie pętli
 7. 4. Sieci VLAN i trunking
  1. Problem: duże domeny rozgłoszeniowe
  2. Co to jest sieć VLAN?
   1. Efekt zastosowania sieci VLAN
   2. Porty sieci VLAN nie muszą tworzyć ciągłej sekwencji
   3. Typy sieci VLAN
    1. Przypadek 1. DHCP
    2. Przypadek 2. Bez DHCP
    3. Rozwiązanie: dynamiczne sieci VLAN
   4. Sieci VLAN obejmujące wiele przełączników
  3. Co to jest łącze trunkingowe?
   1. Standardy protokołów trunkingowych
    1. IEEE 802.1Q
    2. Protokół łącza międzyprzełącznikowego (ISL)
   2. Przycinanie (ang. pruning)
  4. Rozważenie różnych aspektów projektowania sieci VLAN
   1. Uwarunkowania bezpieczeństwa
  5. Lektura
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Odpowiedzi do pytań sprawdzających
  9. Ćwiczenia laboratoryjne
   1. Ćwiczenie 1. Konfigurowanie lokalnych sieci VLAN
   2. Ćwiczenie 2. Sieci VLAN i tablica SAT
   3. Ćwiczenie 3. Co widzisz?
   4. Ćwiczenie 4. Elementarny trunking
 8. 5. Protokół RIP
  1. Wersja 1 kontra wersja 2
  2. Opis protokołu
  3. Struktura
  4. Podstawowe działanie
   1. Liczniki czasu
   2. Adresowanie
  5. Funkcje zaawansowane
   1. Podzielony horyzont
   2. Zatruwanie
   3. Zatrucie wstecz
   4. Aktualizacje wymuszone (ang. triggered updates)
   5. Zliczanie do nieskończoności
  6. Jak wydostanę się poza swoją sieć?
  7. Protokół RIP a pętle
  8. Bezpieczeństwo
  9. Protokół RIP a IPv6
  10. Lektura
  11. Podsumowanie
  12. Pytania sprawdzające
  13. Odpowiedzi do pytań sprawdzających
  14. Ćwiczenia laboratoryjne
   1. Ćwiczenie 1. Zbuduj topologię przedstawioną na Rysunek 5-28
   2. Ćwiczenie 2. Uaktywnij protokół RIP w routerach
   3. Ćwiczenie 3. Podzielony horyzont
   4. Ćwiczenie 4. Utrata trasy
   5. Ćwiczenie 5. Liczniki czasu
 9. 6. Protokół OSPF
  1. Opis protokołu
  2. Bycie protokołem stanu łącza
  3. Struktura i podstawowe działanie
   1. Komunikat Hello
   2. Opis bazy danych
    1. Nagłówek ogłoszenia o stanie łącza (LSA)
   3. Zapytanie o stany łączy
   4. Aktualizacja stanów łączy
   5. Potwierdzenie informacji o stanach łączy
   6. Liczniki czasu
  4. Funkcje zaawansowane
  5. OSPF a IPv6
  6. Lektura
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Odpowiedzi do pytań sprawdzających
  10. Ćwiczenia laboratoryjne
   1. Ćwiczenie 1. Budowanie topologii przedstawionej na Rysunek 6-23
   2. Ćwiczenie 2. Uaktywnienie protokołu OSPF w routerach
   3. Ćwiczenie 3. Śledzenie przepływu pakietów
   4. Ćwiczenie 4. Zmienne warunki pracy sieci
   5. Ćwiczenie 5. Pętla
 10. A. O autorze
 11. Indeks
 12. Copyright

Product information

 • Title: Routing i switching. Praktyczny przewodnik
 • Author(s): Bruce Hartpence
 • Release date: May 2011
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9788324651191