Przedmowa

Przez długi czas byłem bardzo szczęśliwy, budując sieci Ethernet, pracując z przełącznikami, a potem przechodząc do technologii 801.11. Zajęło to trochę czasu, ale w końcu zrozumiałem, że świat połączonych ze sobą sieci nie może stać się dostępny, jeżeli poprzestaje się na samej warstwie 2. W dodatku, jeśli rozwiniesz skrzydła, wyszedłszy od domen rozgłoszeniowych warstwy 2, napotkasz cuda wirtualnych sieci lokalnych i trunkingu. Stałem się kimś w rodzaju kompletnego sieciowca. Podobnie jak mój własny rozwój, ta książka wznosi się na poziom kolejnych warstw i koncepcji.

Jeśli przeczytałeś Packet Guide to Core Network Protocols (O’Reilly), to rozumiesz typ komunikacji występujący w każdej sieci (ARP, ICMP, IP Ethernet) niezależnie od systemu ...

Get Routing i switching. Praktyczny przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.