Dodatek A. Instalowanie Rails

Środowisko Ruby on Rails znacznie ułatwia i przyśpiesza programowanie aplikacji WWW. Nic dziwnego więc, że również jego instalacja jest podobnie prosta. W tym dodatku opowiemy, w jaki sposób zainstalować środowisko programowania Rails. Ostrzegamy jednak z góry: będzie to bardzo krótki dodatek, ponieważ środowisko programowania Rails instaluje się bajecznie prosto.

Najlepszym sposobem na uruchomienie Rails w systemie Windows jest zainstalowanie wszystkich komponentów ręcznie. Można skorzystać również ze wstępnie skonfigurowanych pakietów, takich jak Instant Rails, co pozwala na szybkie uruchomienie środowiska, jednak niekoniecznie możemy potrzebować tych wersji Apache, MySQL i innych programów, które są zawarte w tych ...

Get Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.