Dodatek B. Krótki leksykon Rails

Celem tej książki jest jak najszybsze nauczenie Czytelników, jak uruchamiać środowisko Ruby on Rails i korzystać z niego. Dowiedzieliśmy się już, jak działają podstawowe elementy składowe środowiska Rails i w jaki sposób z jego pomocą zbudować prostą aplikację WWW. Rails jednak posiada znacznie więcej opcji i możliwości, których nie sposób opisać w takiej krótkiej książce. Dodatek ten prezentuje w miarę zwięzłą listę opcji oferowanych przez Rails wraz z łączami do dodatkowych informacji.

Podstawowe informacje zawarte w naszym krótkim leksykonie zosatały zaczerpnięte z dwóch dokumentów: „What Is Ruby on Rails” autorstwa Curta Hibbsa[10] i „InVisible — Ruby On Rails Reference 1.1.2” przygotowanego przez InVisible ...

Get Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.