Ruby. Receptury

Book description

Ksišżka znacznie przyspieszy Twojš pracę. Znajdziesz tu kilkaset praktycznych rozwišzań problemów wraz z przejrzystym komentarzem oraz tysišce wierszy proponowanego kodu, który...

Publisher resources

View/Submit Errata

Table of contents

 1. Ruby. Receptury
 2. Dedykacja
 3. Wprowadzenie
  1. Życie jest krótkie
  2. Do kogo książka jest adresowana?
  3. Układ książki
  4. Jak wykorzystywać fragmenty kodu?
  5. Instalowanie oprogramowania
  6. Różne platformy, różne wersje i inne kłopoty...
  7. Inne zasoby
  8. Konwencje typograficzne stosowane w książce
  9. Wykorzystywanie fragmentów kodu na własne potrzeby
  10. Podziękowania
 4. 1. Łańcuchy
  1. 1.1. Budowanie łańcucha z części
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  2. 1.2. Zastępowanie zmiennych w tworzonym łańcuchu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 1.3. Zastępowanie zmiennych w istniejącym łańcuchu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 1.4. Odwracanie kolejności słów lub znaków w łańcuchu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 1.5. Reprezentowanie znaków niedrukowalnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  6. 1.6. Konwersja między znakami a kodami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 1.7. Konwersja między łańcuchami a symbolami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 1.8. Przetwarzanie kolejnych znaków łańcucha
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  9. 1.9. Przetwarzanie poszczególnych słów łańcucha
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 1.10. Zmiana wielkości liter w łańcuchu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  11. 1.11. Zarządzanie białymi znakami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  12. 1.12. Czy można potraktować dany obiekt jak łańcuch?
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  13. 1.13. Wyodrębnianie części łańcucha
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  14. 1.14. Obsługa międzynarodowego kodowania
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  15. 1.15. Zawijanie wierszy tekstu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  16. 1.16. Generowanie następnika łańcucha
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  17. 1.17. Dopasowywanie łańcuchów za pomocą wyrażeń regularnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  18. 1.18. Zastępowanie wielu wzorców w pojedynczym przebiegu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  19. 1.19. Weryfikacja poprawności adresów e-mailowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Weryfikuj prawdziwość, nie poprawność
   4. Patrz także
  20. 1.20. Klasyfikacja tekstu za pomocą analizatora bayesowskiego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
 5. 2. Liczby
  1. 2.1. Przekształcanie łańcucha w liczbę
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 2.2. Porównywanie liczb zmiennopozycyjnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 2.3. Reprezentowanie liczb z dowolną dokładnością
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 2.4. Reprezentowanie liczb wymiernych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 2.5. Generowanie liczb pseudolosowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 2.6. Konwersje między różnymi podstawami liczenia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 2.7. Logarytmy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 2.8. Średnia, mediana i moda
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Odchylenie standardowe
   4. Patrz także
  9. 2.9. Konwersja stopni na radiany i odwrotnie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 2.10. Mnożenie macierzy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  11. 2.11. Rozwiązywanie układu równań liniowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  12. 2.12. Liczby zespolone
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  13. 2.13. Symulowanie subklasingu klasy Fixnum
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  14. 2.14. Arytmetyka liczb w zapisie rzymskim
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  15. 2.15. Generowanie sekwencji liczb
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  16. 2.16. Generowanie liczb pierwszych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Sprawdzanie, czy dana liczba jest liczbą pierwszą
   4. Patrz także
  17. 2.17. Weryfikacja sumy kontrolnej w numerze karty kredytowej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
 6. 3. Data i czas
  1. 3.1. Odczyt dzisiejszej daty
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 3.2. Dekodowanie daty, dokładne i przybliżone
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 3.3. Drukowanie dat
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 3.4. Iterowanie po datach
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 3.5. Arytmetyka dat
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 3.6. Obliczanie dystansu między datami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 3.7. Konwersja czasu między strefami czasowymi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 3.8. Czas letni
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  9. 3.9. Konwersje między obiektami Time i DateTime
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 3.10. Jaki to dzień tygodnia?
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  11. 3.11. Obsługa dat biznesowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  12. 3.12. Periodyczne wykonywanie bloku kodu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  13. 3.13. Oczekiwanie przez zadany odcinek czasu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Wczesne budzenie
   4. Patrz także
  14. 3.14. Przeterminowanie wykonania
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
 7. 4. Tablice
  1. 4.1. Iterowanie po elementach tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 4.2. Wymiana zawartości bez używania zmiennych pomocniczych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  3. 4.3. Eliminowanie zdublowanych wartości
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  4. 4.4. Odwracanie kolejności elementów w tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 4.5. Sortowanie tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 4.6. Sortowanie łańcuchów bez rozróżniania wielkości liter
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 4.7. Zabezpieczanie tablic przed utratą posortowania
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 4.8. Sumowanie elementów tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  9. 4.9. Sortowanie elementów tablicy według częstości występowania
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 4.10. Tasowanie tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  11. 4.11. Znajdowanie N najmniejszych elementów tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  12. 4.12. Tworzenie hasza za pomocą iteratora inject
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  13. 4.13. Ekstrahowanie wybranych elementów z tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  14. 4.14. Operacje teoriomnogościowe na tablicach
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Dopełnienie
    2. Iloczyn kartezjański
   4. Patrz także
  15. 4.15. Partycjonowanie i klasyfikacja elementów zbioru
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Implementacja tablicowa
 8. 5. Hasze
  1. 5.1. Wykorzystywanie symboli jako kluczy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 5.2. Wartości domyślne w haszach
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 5.3. Dodawanie elementów do hasza
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 5.4. Usuwanie elementów z hasza
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 5.5. Tablice i inne modyfikowalne obiekty w roli kluczy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 5.6. Kojarzenie wielu wartości z tym samym kluczem
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 5.7. Iterowanie po zawartości hasza
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Wykorzystanie tablicy pośredniczącej
   4. Patrz także
  8. 5.8. Iterowanie po elementach hasza w kolejności ich wstawiania
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  9. 5.9. Drukowanie hasza
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 5.10. Inwersja elementów hasza
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  11. 5.11. Losowy wybór z listy zdarzeń o różnych prawdopodobieństwach
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  12. 5.12. Tworzenie histogramu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  13. 5.13. Odwzorowanie zawartości dwóch haszów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  14. 5.14. Ekstrakcja fragmentów zawartości haszów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  15. 5.15. Przeszukiwanie hasza przy użyciu wyrażeń regularnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
 9. 6. Pliki i katalogi
  1. 6.1. Czy taki plik istnieje?
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 6.2. Sprawdzanie uprawnień dostępu do plików
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Skrypty setuid i setgid
   4. Patrz także
  3. 6.3. Zmiana uprawnień dostępu do plików
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 6.4. Sprawdzanie, kiedy plik był ostatnio używany
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 6.5. Przetwarzanie zawartości katalogu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 6.6. Odczytywanie zawartości pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 6.7. Zapis do pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Buforowane wejście-wyjście
   4. Patrz także
  8. 6.8. Zapis do pliku tymczasowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  9. 6.9. Losowy wybór wiersza z pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 6.10. Porównywanie dwóch plików
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  11. 6.11. Swobodne nawigowanie po „jednokrotnie odczytywalnych” strumieniach wejściowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  12. 6.12. Wędrówka po drzewie katalogów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  13. 6.13. Szeregowanie dostępu do pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Blokowanie niewstrzymujące
   4. Patrz także
  14. 6.14. Tworzenie wersjonowanych kopii pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  15. 6.15. Łańcuchy udające pliki
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  16. 6.16. Przekierowywanie standardowego wejścia i standardowego wyjścia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  17. 6.17. Przetwarzanie plików binarnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Przykład: pliki MP3
   4. Patrz także
  18. 6.18. Usuwanie pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  19. 6.19. Obcinanie pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  20. 6.20. Znajdowanie plików o określonej własności
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  21. 6.21. Odczytywanie i zmiana bieżącego katalogu roboczego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
 10. 7. Bloki kodowe i iteracje
  1. 7.1. Tworzenie i wywoływanie bloku kodowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 7.2. Tworzenie metod wykorzystujących bloki kodowe
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 7.3. Przypisywanie bloku kodowego do zmiennej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 7.4. Bloki kodowe jako domknięcia: odwołania do zmiennych zewnętrznych w treści bloku kodowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  5. 7.5. Definiowanie iteratora dla struktury danych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 7.6. Zmiana sposobu iterowania po strukturze danych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 7.7. Nietypowe metody klasyfikujące i kolekcjonujące
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 7.8. Zatrzymywanie iteracji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  9. 7.9. Iterowanie równoległe
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 7.10. Kod inicjujący i kończący dla bloku kodowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  11. 7.11. Tworzenie systemów luźno powiązanych przy użyciu odwołań zwrotnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
 11. 8. Obiekty i klasy
  1. 8.1. Zarządzanie danymi instancyjnymi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 8.2. Zarządzanie danymi klasowymi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 8.3. Weryfikacja funkcjonalności obiektu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 8.4. Tworzenie klasy pochodnej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 8.5. Przeciążanie metod
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 8.6. Weryfikacja i modyfikowanie wartości atrybutów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 8.7. Definiowanie wirtualnych atrybutów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 8.8. Delegowanie wywołań metod do innego obiektu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  9. 8.9. Konwersja i koercja typów obiektów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Konwersje liczb i koercja
    2. Inne metody konwersji
   4. Patrz także
  10. 8.10. Prezentowanie obiektu w postaci czytelnej dla człowieka
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  11. 8.11. Metody wywoływane ze zmienną liczbą argumentów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  12. 8.12. Symulowanie argumentów zawierających słowa kluczowe
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  13. 8.13. Wywoływanie metod superklasy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  14. 8.14. Definiowanie metod abstrakcyjnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  15. 8.15. Zamrażanie obiektów w celu ich ochrony przed modyfikacją
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  16. 8.16. Tworzenie kopii obiektu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  17. 8.17. Deklarowanie stałych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  18. 8.18. Implementowanie metod klasowych i metod-singletonów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  19. 8.19. Kontrolowanie dostępu — metody prywatne, publiczne i chronione
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
 12. 9. Moduły i przestrzenie nazw
  1. 9.1. Symulowanie wielokrotnego dziedziczenia za pomocą modułów-domieszek
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 9.2. Rozszerzanie wybranych obiektów za pomocą modułów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 9.3. Rozszerzanie repertuaru metod klasowych za pomocą modułów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 9.4. Moduł Enumerable — zaimplementuj jedną metodę, dostaniesz 22 za darmo
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 9.5. Unikanie kolizji nazw dzięki ich kwalifikowaniu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 9.6. Automatyczne ładowanie bibliotek na żądanie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  7. 9.7. Importowanie przestrzeni nazw
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 9.8. Inicjowanie zmiennych instancyjnych dołączanego modułu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  9. 9.9. Automatyczne inicjowanie modułów-domieszek
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
 13. 10. Odzwierciedlenia i metaprogramowanie
  1. 10.1. Identyfikacja klasy obiektu i jej superklasy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 10.2. Zestaw metod obiektu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 10.3. Lista metod unikalnych dla obiektu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 10.4. Uzyskiwanie referencji do metody
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 10.5. Poprawianie błędów w „obcych” klasach
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 10.6. Śledzenie zmian dokonywanych w danej klasie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 10.7. Weryfikacja atrybutów obiektu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 10.8. Reagowanie na wywołania niezdefiniowanych metod
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  9. 10.9. Automatyczne inicjowanie zmiennych instancyjnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  10. 10.10. Oszczędne kodowanie dzięki metaprogramowaniu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  11. 10.11. Metaprogramowanie z użyciem ewaluacji łańcuchów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  12. 10.12. Ewaluacja kodu we wcześniejszym kontekście
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  13. 10.13. Anulowanie definicji metody
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  14. 10.14. Aliasowanie metod
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  15. 10.15. Programowanie zorientowane aspektowo
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  16. 10.16. Wywołania kontraktowane
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
 14. 11. XML i HTML
  1. Patrz także
  2. 11.1. Sprawdzanie poprawności dokumentu XML
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 11.2. Ekstrakcja informacji z drzewa dokumentu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 11.3. Ekstrakcja informacji w trakcie analizy dokumentu XML
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 11.4. Nawigowanie po dokumencie za pomocą XPath
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 11.5. Parsowanie błędnych dokumentów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 11.6. Konwertowanie dokumentu XML na hasz
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 11.7. Walidacja dokumentu XML
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  9. 11.8. Zastępowanie encji XML
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 11.9. Tworzenie i modyfikowanie dokumentów XML
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  11. 11.10. Kompresowanie białych znaków w dokumencie XML
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  12. 11.11. Autodetekcja standardu kodowania znaków w dokumencie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  13. 11.12. Konwersja dokumentu między różnymi standardami kodowania
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  14. 11.13. Ekstrakcja wszystkich adresów URL z dokumentu HTML
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  15. 11.14. Transformacja tekstu otwartego na format HTML
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  16. 11.15. Konwertowanie ściągniętego z internetu dokumentu HTML na tekst
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  17. 11.16. Prosty czytnik kanałów
   1. Patrz także
 15. 12. Formaty plików graficznych i innych
  1. 12.1. Tworzenie miniaturek
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Patrz także
  2. 12.2. Dodawanie tekstu do grafiki
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 12.3. Konwersja formatów plików graficznych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 12.4. Tworzenie wykresów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 12.5. Wprowadzanie graficznego kontekstu za pomocą wykresów typu Sparkline
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Wykresy sparkline w widokach platformy Rails
   5. Patrz także
  6. 12.6. Silne algorytmy szyfrowania danych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 12.7. Przetwarzanie danych rozdzielonych przecinkami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 12.8. Przetwarzanie plików tekstowych nie w pełni zgodnych z formatem CSV
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Zobacz również
  9. 12.9. Generowanie i przetwarzanie arkuszy Excela
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 12.10. Kompresowanie i archiwizowanie plików za pomocą narzędzi Gzip i Tar
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Pliki tar
   4. Patrz także
  11. 12.11. Czytanie i zapisywanie plików ZIP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  12. 12.12. Czytanie i zapisywanie plików konfiguracyjnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Zobacz również
  13. 12.13. Generowanie plików PDF
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  14. 12.14. Reprezentowanie danych za pomocą plików muzycznych MIDI
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
 16. 13. Bazy danych i trwałość obiektów
  1. 13.1. Serializacja danych za pomocą biblioteki YAML
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 13.2. Serializacja danych z wykorzystaniem modułu Marshal
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 13.3. Utrwalanie obiektów z wykorzystaniem biblioteki Madeleine
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 13.4. Indeksowanie niestrukturalnego tekstu z wykorzystaniem biblioteki SimpleSearch
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 13.5. Indeksowanie tekstu o określonej strukturze z wykorzystaniem biblioteki Ferret
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 13.6. Wykorzystywanie baz danych Berkeley DB
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 13.7. Zarządzanie bazą danych MySQL w systemie Unix
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 13.8. Zliczanie wierszy zwracanych przez zapytanie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  9. 13.9. Bezpośrednia komunikacja z bazą danych MySQL
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 13.10. Bezpośrednia komunikacja z bazą danych PostgreSQL
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  11. 13.11. Mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem biblioteki ActiveRecord
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  12. 13.12. Mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem biblioteki Og
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  13. 13.13. Programowe tworzenie zapytań
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  14. 13.14. Sprawdzanie poprawności danych z wykorzystaniem biblioteki ActiveRecord
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  15. 13.15. Zapobieganie atakom typu SQL Injection
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  16. 13.16. Obsługa transakcji z wykorzystaniem biblioteki ActiveRecord
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  17. 13.17. Definiowanie haków dotyczących zdarzeń związanych z tabelami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  18. 13.18. Oznaczanie tabel bazy danych z wykorzystaniem modułów-domieszek
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
 17. 14. Usługi internetowe
  1. 14.1. Pobieranie zawartości strony WWW
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 14.2. Obsługa żądań HTTPS
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 14.3. Dostosowywanie nagłówków żądań HTTP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 14.4. Wykonywanie zapytań DNS
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 14.5. Wysyłanie poczty elektronicznej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 14.6. Czytanie poczty z serwera IMAP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Sprawdzanie, czy jest nowa poczta
    2. Pobieranie numeru UID określonej wiadomości
    3. Łatwy dostęp do nagłówków
    4. Przekazywanie wiadomości na telefon komórkowy
   4. Patrz także
  7. 14.7. Czytanie poczty z wykorzystaniem protokołu POP3
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Przekazywanie wiadomości na telefon komórkowy
   4. Patrz także
  8. 14.8. Implementacja klienta FTP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Zobacz również
  9. 14.9. Implementacja klienta telnet
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 14.10. Implementacja klienta SSH
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  11. 14.11. Kopiowanie plików do innego komputera
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  12. 14.12. Implementacja klienta BitTorrent
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  13. 14.13. Wysyłanie sygnału ping do zdalnego komputera
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  14. 14.14. Implementacja własnego serwera internetowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  15. 14.15. Przetwarzanie adresów URL
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  16. 14.16. Pisanie skryptów CGI
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  17. 14.17. Ustawianie plików cookie i innych nagłówków odpowiedzi HTTP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  18. 14.18. Obsługa przesyłania plików na serwer z wykorzystaniem CGI
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  19. 14.19. Uruchamianie serwletów WEBrick
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  20. 14.20. Własny klient HTTP
   1. Patrz także
 18. 15. Projektowanie aplikacji internetowych: Ruby on Rails
  1. 15.1. Prosta aplikacja Rails wyświetlająca informacje o systemie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 15.2. Przekazywanie danych ze sterownika do widoku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  3. 15.3. Tworzenie układu nagłówka i stopki
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 15.4. Przekierowania do innych lokalizacji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 15.5. Wyświetlanie szablonów za pomocą metody render
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 15.6. Integracja baz danych z aplikacjami Rails
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 15.7. Reguły pluralizacji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 15.8. Tworzenie systemu logowania
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  9. 15.9. Zapisywanie haseł użytkowników w bazie danych w postaci skrótów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 15.10. Unieszkodliwianie kodu HTML i JavaScript przed wyświetlaniem
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  11. 15.11. Ustawianie i odczytywanie informacji o sesji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  12. 15.12. Ustawianie i odczytywanie plików cookie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  13. 15.13. Wyodrębnianie kodu do modułów pomocniczych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  14. 15.14. Rozdzielenie widoku na kilka części
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  15. 15.15. Dodawanie efektów DHTML z wykorzystaniem biblioteki script.aculo.us
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  16. 15.16. Generowanie formularzy do modyfikowania obiektów modelu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  17. 15.17. Tworzenie formularzy Ajax
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  18. 15.18. Udostępnianie usług sieciowych w witrynie WWW
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  19. 15.19. Przesyłanie wiadomości pocztowych za pomocą aplikacji Rails
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  20. 15.20. Automatyczne wysyłanie komunikatów o błędach pocztą elektroniczną
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  21. 15.21. Tworzenie dokumentacji witryny WWW
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  22. 15.22. Testy modułowe witryny WWW
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  23. 15.23. Wykorzystywanie pułapek w aplikacjach internetowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
 19. 16. Usługi sieciowe i programowanie rozproszone
  1. 16.1. Wyszukiwanie książek w serwisie Amazon
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 16.2. Wyszukiwanie zdjęć w serwisie Flickr
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 16.3. Jak napisać klienta XML-RPC?
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 16.4. Jak napisać klienta SOAP?
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 16.5. Jak napisać serwer SOAP?
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 16.6. Wyszukiwanie w internecie z wykorzystaniem usługi sieciowej serwisu Google
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 16.7. Wykorzystanie pliku WSDL w celu ułatwienia wywołań SOAP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 16.8. Płatności kartami kredytowymi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  9. 16.9. Odczytywanie kosztów przesyłki w serwisie UPS lub FedEx
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 16.10. Współdzielenie haszów przez dowolną liczbę komputerów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  11. 16.11. Implementacja rozproszonej kolejki
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  12. 16.12. Tworzenie współdzielonej „tablicy ogłoszeń”
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  13. 16.13. Zabezpieczanie usług DRb za pomocą list kontroli dostępu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  14. 16.14. Automatyczne wykrywanie usług DRb z wykorzystaniem biblioteki Rinda
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  15. 16.15. Wykorzystanie obiektów pośredniczących
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  16. 16.16. Zapisywanie danych w rozproszonej pamięci RAM z wykorzystaniem systemu MemCached
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  17. 16.17. Buforowanie kosztownych obliczeniowo wyników za pomocą systemu MemCached
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  18. 16.18. Zdalnie sterowana „szafa grająca”
   1. Patrz także
 20. 17. Testowanie, debugowanie, optymalizacja i tworzenie dokumentacji
  1. 17.1. Uruchamianie kodu wyłącznie w trybie debugowania
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 17.2. Generowanie wyjątków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 17.3. Obsługa wyjątków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 17.4. Ponawianie próby wykonania kodu po wystąpieniu wyjątku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 17.5. Mechanizmy rejestrowania zdarzeń w aplikacji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 17.6. Tworzenie i interpretowanie stosu wywołań
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 17.7. Jak pisać testy modułowe?
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 17.8. Uruchamianie testów modułowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  9. 17.9. Testowanie kodu korzystającego z zewnętrznych zasobów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 17.10. Wykorzystanie pułapek do kontroli i modyfikacji stanu aplikacji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  11. 17.11. Tworzenie dokumentacji aplikacji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Inne sposoby tworzenia dokumentacji RDoc
   4. Patrz także
  12. 17.12. Profilowanie aplikacji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  13. 17.13. Pomiar wydajności alternatywnych rozwiązań
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  14. 17.14. Wykorzystywanie wielu narzędzi analitycznych jednocześnie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  15. 17.15. Co wywołuje tę metodę? Graficzny analizator wywołań
   1. Patrz także
 21. 18. Tworzenie pakietów oprogramowania i ich dystrybucja
  1. 18.1. Wyszukiwanie bibliotek poprzez kierowanie zapytań do repozytoriów gemów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 18.2. Instalacja i korzystanie z gemów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 18.3. Wymaganie określonej wersji gemu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 18.4. Odinstalowywanie gemów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  5. 18.5. Czytanie dokumentacji zainstalowanych gemów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 18.6. Tworzenie pakietów kodu w formacie gemów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 18.7. Dystrybucja gemów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 18.8. Instalacja i tworzenie samodzielnych pakietów z wykorzystaniem skryptu setup.rb
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
 22. 19. Automatyzacja zadań z wykorzystaniem języka Rake
  1. 19.1. Automatyczne uruchamianie testów modułowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Zestawy testów
   4. Patrz także
  2. 19.2. Automatyczne generowanie dokumentacji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Dostępne atrybuty
   4. Patrz także
  3. 19.3. Porządkowanie wygenerowanych plików
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 19.4. Automatyczne tworzenie gemów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 19.5. Pobieranie informacji statystycznych dotyczących kodu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 19.6. Publikowanie dokumentacji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 19.7. Równoległe uruchamianie wielu zadań
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 19.8. Uniwersalny plik Rakefile
   1. Patrz także
 23. 20. Wielozadaniowość i wielowątkowość
  1. 20.1. Uruchamianie procesu-demona w systemie Unix
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 20.2. Tworzenie usług systemu Windows
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 20.3. Wykonywanie dwóch operacji jednocześnie z wykorzystaniem wątków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  4. 20.4. Synchronizacja dostępu do obiektu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 20.5. Niszczenie wątków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  6. 20.6. Równoległe uruchamianie bloku kodu dla wielu obiektów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 20.7. Ograniczanie liczby wątków z wykorzystaniem ich puli
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 20.8. Sterowanie zewnętrznym procesem za pomocą metody popen
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  9. 20.9. Przechwytywanie strumienia wyjściowego i informacji o błędach z polecenia powłoki w systemie Unix
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 20.10. Zarządzanie procesami w innym komputerze
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  11. 20.11. Unikanie zakleszczeń
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
 24. 21. Interfejs użytkownika
  1. Zasoby
  2. 21.1. Pobieranie danych wejściowych wiersz po wierszu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 21.2. Pobieranie danych wejściowych znak po znaku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 21.3. Przetwarzanie argumentów wiersza polecenia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 21.4. Sprawdzenie, czy program działa w trybie interaktywnym
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  6. 21.5. Konfiguracja i porządkowanie po programie wykorzystującym bibliotekę Curses
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 21.6. Czyszczenie ekranu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
  8. 21.7. Określenie rozmiaru terminala
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  9. 21.8. Zmiana koloru tekstu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 21.9. Odczytywanie haseł
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  11. 21.10. Edycja danych wejściowych z wykorzystaniem biblioteki Readline
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  12. 21.11. Sterowanie migotaniem diod na klawiaturze
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  13. 21.12. Tworzenie aplikacji GUI z wykorzystaniem biblioteki Tk
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  14. 21.13. Tworzenie aplikacji GUI z wykorzystaniem biblioteki wxRuby
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  15. 21.14. Tworzenie aplikacji GUI z wykorzystaniem biblioteki Ruby/GTK
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  16. 21.15. Tworzenie aplikacji Mac OS X z wykorzystaniem biblioteki RubyCocoa
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  17. 21.16. Wykorzystanie AppleScript do pobierania danych wejściowych od użytkownika
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
 25. 22. Rozszerzenia języka Ruby z wykorzystaniem innych języków
  1. 22.1. Pisanie rozszerzeń w języku C dla języka Ruby
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 22.2. Korzystanie z bibliotek języka C z poziomu kodu Ruby
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 22.3. Wywoływanie bibliotek języka C za pomocą narzędzia SWIG
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 22.4. Kod w języku C wstawiany w kodzie Ruby
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 22.5. Korzystanie z bibliotek Javy za pośrednictwem interpretera JRuby
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
    1. Metody pomocnicze
   4. Patrz także
 26. 23. Administrowanie systemem
  1. 23.1. Pisanie skryptów zarządzających zewnętrznymi programami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  2. 23.2. Zarządzanie usługami systemu Windows
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  3. 23.3. Uruchamianie kodu w imieniu innego użytkownika
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  4. 23.4. Okresowe uruchamianie zadań bez używania mechanizmu cron lub at
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  5. 23.5. Usuwanie plików, których nazwy spełniają kryteria określone przez wyrażenie regularne
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  6. 23.6. Zmiana nazw grupy plików
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  7. 23.7. Wyszukiwanie plików zdublowanych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  8. 23.8. Automatyczne wykonywanie kopii zapasowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  9. 23.9. Ujednolicanie własności i uprawnień w katalogach użytkowników
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
  10. 23.10. Niszczenie wszystkich procesów wybranego użytkownika
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Dyskusja
   4. Patrz także
 27. A. O autorach
 28. Indeks
 29. Kolofon
 30. Copyright

Product information

 • Title: Ruby. Receptury
 • Author(s): Lucas Carlson, Leonard Richardson
 • Release date: November 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9781457177415