5.7. Iterowanie po zawartości hasza

Problem

Dla danego hasza chcemy wykonać iterację po jego elementach, tak jakby były to elementy tablicy.

Rozwiązanie

Iterację tę można wykonać za pomocą iteratora Hash#each_pair lub Hash#each. Każdy z nich udostępnia kolejno wszystkie pary „klucz-wartość”.

hash = { 1 => 'jeden', [1,2] => 'dwa', 'trzy' => 'trzy' } hash.each_pair { |key, value| puts "#{key.inspect} mapowane jest w #{value}"} # [1, 2] mapowane jest w dwa # 1 mapowane jest w jeden # "trzy" mapowane jest w trzy hash.each{ |key, value| puts "#{key.inspect} mapowane jest w #{value}"} # [1, 2] mapowane jest w dwa # 1 mapowane jest w jeden # "trzy" mapowane jest w trzy hash.each{ |item| puts item[0].to_s + ' mapowane jest w ' + item[1].to_s ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.