4.13. Ekstrahowanie wybranych elementów z tablicy

Problem

Dana jest tablica, z której chcemy uzyskać wszystkie elementy znajdujące się na wskazanych pozycjach bądź spełniające pewne kryterium. Chcemy też mieć możliwość usuwania z tablicy tych elementów.

Rozwiązanie

Porcję elementów z tablicy możemy uzyskać, bez zmiany jej zawartości, za pomocą operatora indeksowania Array#[], dostępnego także przez alias Array#slice.

Operator indeksowania występuje w trzech postaciach, podobnie jak operator ekstrakcji podłańcucha z większego łańcucha. W postaci najprostszej i najczęściej używanej mamy do czynienia z pojedynczym indeksem (tablica[indeks]), a zwracany jest pojedynczy element identyfikowany przez ten indeks (pierwszy element identyfikowany ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.