11.16. Prosty czytnik kanałów

Podziękowania dla Roda Gaithera

XML stanowi podstawę konstrukcji wielu specjalizowanych języków. Jednym z najpopularniejszych jest RSS, format używany do przechowywania list artykułów znajdujących się na stronach WWW. Za pomocą narzędzia zwanego agregatorem lub po prostu czytnikiem można kolekcjonować wpisy w weblogach i artykuły z wielu kanałów RSS oraz odczytywać zawartość wielu stron WWW bez konieczności „przeskakiwania” między nimi. W niniejszej recepturze pokazujemy, jak stworzyć taki agregator w języku Ruby.

Zanim jednak przejdziemy do agregowania kanałów, zajmijmy się odczytem pojedynczego kanału. Istnieje kilka możliwości przekształcania zawartości kanałów RSS w struktury danych języka Ruby. Standardowa ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.