12.1. Tworzenie miniaturek

Podziękowania dla Antonio Cangiano

Problem

Mamy obraz i na jego podstawie chcemy stworzyć mniejszy, który będzie służył jako miniaturka.

Rozwiązanie

Można skorzystać z biblioteki RMagick dostępnej w gemach rmagick i rmagick-win32. Moduł Magick wchodzący w skład biblioteki oferuje prosty, ale uniwersalny sposób wykonywania operacji z grafiką. Klasa Magick::Image umożliwia zmianę rozmiaru grafik na cztery różne sposoby: z wykorzystaniem metod resize, scale, sample oraz thumbnail.

Wszystkie cztery metody przyjmują dwa argumenty typu integer odpowiadające szerokości i wysokości w pikselach tworzonej miniaturki. Oto przykład kodu, w którym wykorzystano funkcję resize: kod pobiera plik myimage.jpg i tworzy miniaturkę ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.