16.16. Zapisywanie danych w rozproszonej pamięci RAM z wykorzystaniem systemu MemCached

Podziękowania dla Bena Bleythinga i Michaela Grangera

Problem

Potrzebna jest przestrzeń przechowywania trwałych danych, a w komputerach lub w sieci jest niewykorzystana pamięć RAM.

Rozwiązanie

System memcached daje dostęp do rozproszonego bufora w pamięci RAM. W przypadku użycia z kliencką biblioteką dla języka Ruby, można go wykorzystywać do przechowywania dowolnych obiektów Ruby. Szczegółowe informacje o tym, skąd można pobrać bibliotekę memcached, znajdują się w Dyskusji poniżej.

W tym przykładzie skorzystamy z biblioteki Ruby-MemCache Michaela Grangera dostępnej w postaci gemu Ruby-MemCache.

Załóżmy, że mamy serwer memcached działający w komputerze ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.