17.9. Testowanie kodu korzystającego z zewnętrznych zasobów

Podziękowania dla Johna-Masona Shackelforda

Problem

Chcemy przetestować kod bez konieczności ponoszenia związanych z nim kosztów ubocznych. Na przykład, chcemy przetestować fragment kodu, który nawiązuje połączenie sieciowe powodujące dużą zajętość pasma bądź w nieodwracalny sposób modyfikuje jakiś plik.

Rozwiązanie

Czasami można skonfigurować alternatywne źródło danych do wykorzystania podczas testowania (w środowisku Rails wykorzystano tę własność w odniesieniu do bazy danych aplikacji). Jednak skorzystanie z tej możliwości spowalnia testy i powoduje konieczność wykonywania dodatkowych działań konfiguracyjnych przez innych programistów. Zamiast tego można użyć biblioteki ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.