22.2. Korzystanie z bibliotek języka C z poziomu kodu Ruby

Podziękowania dla Garretta Rooneya

Problem

W programie napisanym w Ruby chcemy skorzystać z biblioteki, którą zaimplementowano w języku C i która nie posiada oprawy dla języka Ruby.

Rozwiązanie

Można napisać rozszerzenie języka Ruby opakowujące bibliotekę w języku C za pomocą klas i metod języka Ruby.

Załóżmy, że chcemy stworzyć interfejs w języku Ruby do metod obsługi plików w języku C (co prawda klasa File dobrze spełnia swoją funkcję, ale zapomnijmy o tym na chwilę). Chcemy uzyskać możliwość otwarcia pliku dyskowego i czytania z niego danych bajt po bajcie.

Podobnie jak w „22.1. Pisanie rozszerzeń w języku C dla języka Ruby”, potrzebny jest plik w języku C, który implementuje ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.