Rozdział 5. Matematyka

W innych językach programowania liczby są tzw. prymitywami — podstawowymi elementami składowymi, z których inne obiekty tworzą kod logiczny. W języku Ruby wszystkie (prawie) rzeczy są obiektami, nawet liczby. Oto, na przykład, kilka liczb uznawanych w innych językach za prymitywy. Z jakich klas pochodzą?

2.class # => Fixnum
2.0.class # => Float
2_000_000_000.class # => Bignum

Oto żywy dowód: Ruby niemal każdą rzecz przekształca w obiekt. Tak przy okazji, podkreślenia w ostatniej liczbie służą tylko do poprawienia czytelności; interpreter języka Ruby ignoruje je.

Ruby zawiera szereg klas i modułów związanych z liczbami. Oto kilka z najważniejszych:

Numeric

Podstawowa klasa dla liczb.

Integer

Podstawowa klasa dla liczb całkowitych; ...

Get Ruby. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.