O'Reilly logo

Ruby. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Matematyka

W innych językach programowania liczby są tzw. prymitywami — podstawowymi elementami składowymi, z których inne obiekty tworzą kod logiczny. W języku Ruby wszystkie (prawie) rzeczy są obiektami, nawet liczby. Oto, na przykład, kilka liczb uznawanych w innych językach za prymitywy. Z jakich klas pochodzą?

2.class # => Fixnum
2.0.class # => Float
2_000_000_000.class # => Bignum

Oto żywy dowód: Ruby niemal każdą rzecz przekształca w obiekt. Tak przy okazji, podkreślenia w ostatniej liczbie służą tylko do poprawienia czytelności; interpreter języka Ruby ignoruje je.

Ruby zawiera szereg klas i modułów związanych z liczbami. Oto kilka z najważniejszych:

Numeric

Podstawowa klasa dla liczb.

Integer

Podstawowa klasa dla liczb całkowitych; ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required