Rozdział 11. Śledzenie wyników wyszukiwania i wyznaczniki powodzenia strategii

Praca specjalisty ds. SEO jest dla wielu osób niejasna, więc każdy ekspert z tej dziedziny wie, jak istotne są wyznaczenie sobie mierzalnych celów i umiejętność zademonstrowania rezultatów swoich wysiłków. Zarządzanie oczekiwaniami to podstawa każdego projektu optymalizacyjnego, podobnie jak skuteczne przekazywanie wszystkim działom harmonogramu projektu z nałożonymi wymaganiami i poprawkami.

Narzędzia do analityki sieciowej i inne aplikacje do zbierania danych dostarczają szerokiego zakresu informacji bezcennych w Twojej pracy. Wśród najważniejszych zastosowań należy wymienić: odkrywanie nowych linków, identyfikowanie fraz kluczowych z długiego ogona, określanie ...

Get SEO, czyli sztuka optymalizacji witryn dla wyszukiwarek now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.