Rozdział 15. Sztuka ewoluująca — przyszłość SEO

W tej książce wielokrotnie wspominaliśmy, że SEO polega na wykorzystaniu zasobów firmy do tworzenia przyjaznych wyszukiwarkom treści i witryn oraz promowania treści wśród grup docelowych w celu zwiększenia widoczności witryny i przyciągnięcia na nią większej ilości ruchu. Głównym zadaniem specjalisty SEO jest zatem jak najsprawniejsze wykorzystanie naturalnego ruchu z wyszukiwarek, aby pomóc witrynie osiągnąć wyznaczone cele biznesowe; specjalista nadzoruje rozwój firmowej strategii optymalizacyjnej, jej implementację oraz ciągłe monitorowanie efektywności starań na tym polu.

Funkcja ta będzie wprawdzie rozwijać się wraz z ewolucją technologii, lecz jej podstawowe zadania pozostaną niezmienione, ...

Get SEO, czyli sztuka optymalizacji witryn dla wyszukiwarek now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.