Rozdział 6. Tworzenie witryny przyjaznej SEO

W tym rozdziale zajmiemy się analizą elementów, które w sumie decydują o przystępności serwisu. Witryna spełniająca wymagania wyszukiwarek to — najprościej rzecz ujmując — taka, której treść jest łatwo dostępna dla tych aplikacji, a zapewnienie dostępności treści wyszukiwarkom jest pierwszym krokiem na drodze do zdobycia wysokiego poziomu widoczności serwisu w wynikach wyszukiwania. Gdy już wyszukiwarka znajdzie Twoje treści, może określić ich pozycję na swoich stronach wynikowych wyszukiwania.

Jak wiesz z rozdziału 2., roboty indeksujące są po prostu programami, z czym wiążą się ich wady i zalety. Twórcy witryn powinni dostosować je do działania tych programów, wykorzystując mocne strony i ograniczając ...

Get SEO, czyli sztuka optymalizacji witryn dla wyszukiwarek now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.