Dodatek A. Niezbędne materiały referencyjne

Sieci komputerowe to obszerny i złożony temat. W celu dokładniejszego przestudiowania zagadnień opisanych w tej książce warto sięgnąć do następujących materiałów:

Oskar Andreasson, „Samouczki systemów iptables oraz ipsysctl” — http://iptables-tutorial.frozentux.net/.

Naukę programu iptables zawsze należy zacząć w tym miejscu. W internecie można znaleźć mnóstwo kiepskich samouczków dotyczących programu iptables — lepiej uczyć się od mistrza. W samouczku jednocześnie szczegółowo opisano protokół TCP/IP.

Daniel J. Barrett, Richard E. Silverman, Robert G. Byrnes, SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide, wydanie II, Sebastopol, Kalifornia, O’Reilly Media, Inc., 2005.

Protokół SSH jest bardzo elastyczny i ...

Get Sieci Linux. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.