Rozdział 9. Tworzenie bezpiecznych międzyplatformowych wirtualnych sieci prywatnych z wykorzystaniem OpenVPN

9.0. Wprowadzenie

Zapewnienie bezpiecznego, kontrolowanego dostępu do sieci firmowej pracownikom będącym w podróżach służbowych, pracującym zdalnie oraz oddziałom firmy nie jest trudne, jeśli wykorzysta się OpenVPN. OpenVPN to doskonała, bazująca na SSL implementacja wirtualnej sieci prywatnej (SSL VPN). Program jest darmowy, o otwartym kodzie, łatwy w administracji i bezpieczny. OpenVPN zaprojektowano w taki sposób, aby był jak najbardziej uniwersalny. W związku z tym system działa na platformach Linux, Solaris, Windows, Mac OS X oraz kilku innych platformach. Działa jako klient lub serwer z tej samej instalacji, zatem konfiguracja klienta ...

Get Sieci Linux. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.