Rozdział 11. Pojedyncze logowanie z wykorzystaniem Samby w mieszanych sieciach Linux-Windows

11.0. Wprowadzenie

Chociaż byłoby doskonale, żeby mieć taką pracę, w której ma się do czynienia wyłącznie z niezawodnymi komputerami linuksowymi, w rzeczywistości częściej zdarzają się sieci mieszane. Realia wymagają od administratorów znajomości integracji wielu różnych platform, głównie pracujących pod kontrolą systemów Windows, Linux i Unix, ale czasami także Mac OS X oraz Classic Mac. W tym rozdziale opisano sposób integracji komputerów linuksowych i windowsowych, ponieważ są to platformy spotykane najczęściej. Systemy Unix i Mac OS X są na tyle podobne do Linuksa, że osoby znające Linuksa powinny bez trudu poradzić sobie z ich obsługą. Czytelnicy potrzebujący ...

Get Sieci Linux. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.