Rozdział 14. Monitorowanie sieci z wykorzystaniem systemu MRTG

14.0. Wprowadzenie

MRTG (Multi-Router Traffic Graph) pierwotnie zaprojektowano jako narzędzie zbierania statystyk SNMP na temat routerów, rejestrowania danych i przekształcania ich na wykresy. Wykresy te można osadzać na stronach WWW i odczytywać za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Ponieważ narzędzie MRTG bazuje na SNMP, można je wykorzystać do tworzenia wykresów na temat praktycznie każdego urządzenia bądź usługi obsługującej protokół SNMP. Oznacza to również, że należy zwracać uwagę na działanie protokołu SNMP. Jeśli protokół SNMP nie będzie działać, program MRTG również nie będzie mógł działać.

MRTG tworzy wykresy dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne. Jest zatem doskonałym ...

Get Sieci Linux. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.