Rozdział 15. Wprowadzenie w tematykę protokołu IPv6

15.0. Wprowadzenie

Jest znacznie więcej powodów do zarekomendowania IPv6 niż tylko ten, że zastosowanie tego standardu dostarcza znacznie bardziej rozbudowanej puli adresów IP. Oto podręczna lista własności tego standardu:

  • automatyczna konfiguracja sieci (żegnaj DHCP);

  • brak kolizji adresów prywatnych;

  • lepszy routing w trybie multicast;

  • nowy mechanizm routingu w trybie anycast;

  • mechanizm translacji adresów sieciowych (NAT) jest opcją, a nie koniecznością;

  • uproszczony, wydajniejszy routing i mniejsze tabele routingu;

  • zapewnienie jakości usług (Quality of Service — QoS);

  • dobra jakość dostarczania mediów strumieniowych.

Krótko mówiąc, należy przewidywać, że wprowadzenie IPv6 znacznie ułatwi życie administratorom ...

Get Sieci Linux. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.