Rozdział 16. Konfiguracja bezobsługowego mechanizmu sieciowej instalacji nowych systemów

16.0. Wprowadzenie

Tworzenie nowych instalacji systemu Linux w sieci na podstawie obrazu istniejących jest łatwe, o ile mamy dostęp do odpowiednich serwerów oraz skonfigurowaliśmy klienty w taki sposób, aby był możliwy ich rozruch przez sieć. W przypadku sprzętu klasy x86 jest to trochę skomplikowane, ponieważ pierwotnie nie został on zaprojektowany z myślą o rozruchu przez sieć. W związku z tym nawet współcześnie uruchamianie klientów x86 przez sieć może sprawiać pewne trudności. Na szczęście Linux umożliwia rozruch systemu na wiele sposobów, zatem tak czy inaczej można uruchomić pożądaną konfigurację:

  • ładowanie systemu z płyty CD-ROM;

  • ładowanie systemu z napędu ...

Get Sieci Linux. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.