Rozdział 8. Inżynieria udostępniania

Autor: Dinah McNutt
Redakcja: Betsy Beyer i Tim Harvey

Inżynieria udostępniania (ang. release engineering) to stosunkowo nowa i szybko rozwijająca się dziedzina inżynierii oprogramowania. Zwięźle można ją opisać jako budowanie i dostarczanie oprogramowania [McN14a]. Inżynierowie udostępniania posiadają solidną (a czasem nawet ekspercką) wiedzę na temat zarządzania kodem źródłowym, kompilatorów, języków konfiguracji procesu budowania, narzędzi do zautomatyzowanego budowania, menedżerów pakietów i instalatorów. Dobrze znają się na wielu dziedzinach: programowaniu, zarządzaniu konfiguracją, testach integracyjnych, administrowaniu systemami i pomocy technicznej.

Zarządzanie niezawodnymi usługami wymaga niezawodnych ...

Get Site Reliability Engineering now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.