O'Reilly logo

Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji by Cal Henderson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Architektura aplikacji internetowej

Skoro jesteśmy już gotowi do kodowania naszej aplikacji, pozostaje nam otwarcie edytora tekstu i postępowanie według dalszych instrukcji...

W praktyce taki pośpiech nie jest jednak wskazany. Zanim zbliżymy się do komputera, powinniśmy poświęcić trochę czasu na przemyślenie ogólnej architektury naszej aplikacji i podjąć próbę zaplanowania dalszych działań. Warto więc odejść na chwilę od laptopa, znaleźć dużą tablicę i kilka markerów, zamówić pizzę i zebrać w jednym pomieszczeniu wszystkich podległych nam inżynierów.

W tym rozdziale przeanalizujemy kilka ogólnych zasad projektowania oprogramowania stosowanych dla aplikacji internetowych oraz omówimy ich wpływ na możliwości rozwiązywania rzeczywistych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required