Rozdział 4. i18n, L10n i Unicode

Umiędzynarodowienie oprogramowania (ang. software internationalization), lokalizacja oprogramowania (ang. software localization) i standard Unicode to trzy bardzo popularne zagadnienia w środowisku programistów współczesnych aplikacji internetowych. Jeśli zbudujemy i wdrożymy aplikację internetową pozbawioną możliwości obsługi wielu języków, będziemy się musieli pogodzić z utratą ogromnej liczby potencjalnych użytkowników. Z najnowszych badań wynika, że obowiązującym w świecie programowania językiem angielskim posługuje się około 510 milionów mieszkańców naszego globu. Oznacza to, że jeśli naszą aplikację skierujemy tylko do osób znających ten język, automatycznie wykluczymy z grona jej potencjalnych użytkowników ...

Get Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.