O'Reilly logo

Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji by Cal Henderson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Usługi zdalne

W każdym procesie rozbudowy aplikacji internetowej wielkiej skali następuje moment, w którym zaczynamy poszukiwać rozwiązań wykraczających poza tradycyjny model warstwy stron internetowych i serwera bazy danych. Wzrost liczby komponentów składających się na nasz system zmusza nas do projektowania i opracowywania efektywnych mechanizmów komunikacji pomiędzy tymi komponentami.

Kiedy mówimy o usługach zdalnych, nie zawsze chodzi nam o usługi, które pracują i są udostępniane poza naszą siecią lokalną (lub wręcz poza naszym serwerem WWW). W praktyce mianem usługi zdalnej możemy określać wszystkie usługi, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszej aplikacji internetowej i które nie wchodzą w skład tego samego procesu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required