Rozdział 8. Wąskie gardła

Przypuśćmy, że opracowaliśmy już aplikację internetową, która zadziwiła cały świat i wpędziła w kompleksy tysiące programistów. Wszystkie składowane dane tej aplikacji są kodowane z użyciem schematu UTF-8, przetwarzanie przychodzących wiadomości poczty elektronicznej nie stanowi dla naszej aplikacji żadnego problemu, wszystkie dane są prawidłowo filtrowane, mimo że nasza aplikacja korzysta z niezliczonych usług zewnętrznych. Użytkownicy nas kochają, a do drzwi naszego biura nieustannie pukają inwestorzy, którzy chcą zaangażować ogromne środki w kolejne przedsięwzięcia z naszym udziałem. Aż nagle nasza aplikacja zaczyna zwalniać... i zwalniać... aż wreszcie niemal całkowicie się zatrzymuje.

Rozbudowa aplikacji z reguły ...

Get Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.