O'Reilly logo

Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji by Cal Henderson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Wąskie gardła

Przypuśćmy, że opracowaliśmy już aplikację internetową, która zadziwiła cały świat i wpędziła w kompleksy tysiące programistów. Wszystkie składowane dane tej aplikacji są kodowane z użyciem schematu UTF-8, przetwarzanie przychodzących wiadomości poczty elektronicznej nie stanowi dla naszej aplikacji żadnego problemu, wszystkie dane są prawidłowo filtrowane, mimo że nasza aplikacja korzysta z niezliczonych usług zewnętrznych. Użytkownicy nas kochają, a do drzwi naszego biura nieustannie pukają inwestorzy, którzy chcą zaangażować ogromne środki w kolejne przedsięwzięcia z naszym udziałem. Aż nagle nasza aplikacja zaczyna zwalniać... i zwalniać... aż wreszcie niemal całkowicie się zatrzymuje.

Rozbudowa aplikacji z reguły ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required