O'Reilly logo

Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji by Cal Henderson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Skalowanie aplikacji internetowych

Mimo że budowa aplikacji internetowych w wielu przypadkach okazuje się procesem nadzwyczaj łatwym, konstruowanie aplikacji internetowych, które będzie można skalować wraz z rosnącymi potrzebami środowiska docelowego, wciąż stwarza poważne trudności. Techniki i technologie, które doskonale zdają egzamin w aplikacjach niewielkiej skali, okazują się zupełnie nieprzydatne w przypadku większych aplikacji. Aby w przyszłości uniknąć dotkliwych strat (zarówno w wymiarze czasu, jak i środków finansowych), warto mieć na uwadze potencjalny rozwój aplikacji od samego początku prac nad jej projektem — tylko wówczas będziemy mogli budować aplikacje, które będą prawidłowo funkcjonowały nie tylko w małej skali, ale ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required