O'Reilly logo

Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji by Cal Henderson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Interfejsy API

Sukces większości projektów jest ściśle uzależniony od tego, ilu użytkowników zdecyduje się korzystać z naszej aplikacji (chyba że pracujemy w jakimś bardzo specyficznym modelu biznesowym). Wielu inżynierów zapomina, że w przeciwieństwie do nich przeciętny użytkownik nie spędza całego dnia przed monitorem i nie zajmuje się wyłącznie przeglądaniem stron internetowych ani sprawdzaniem poczty. Jeśli więc chcemy osiągnąć sukces, powinniśmy zaoferować użytkownikom możliwie wiele wygodnych sposobów uzyskiwania dostępu do danych i funkcjonalności naszego systemu.

Strony WWW nie muszą być jedynym medium udostępniania naszych danych — równie dobrze możemy korzystać z innych wektorów wyjściowych. Każdą wiadomość poczty elektronicznej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required