Rozdział 1.

Czym jest sprint projektowania produktu?

Sprint projektowania produktu to podejście oparte na elastycznych ramach postępowania w odniesieniu do projektowania produktu. Ich zastosowanie ma na celu zwiększenie szans na realizację wymagań klienta w jak najwyższym stopniu. Realizacja tego założenia wymaga intensywnego wysiłku ze strony małego zespołu, którego praca — i jej wyniki — wyznaczy kierunek rozwoju danego produktu lub usługi.

Sprint projektowania produktu składa się z pięciu etapów, z których każdy stanowi odrębną fazę procesu projektowania:

  1. Przygotuj się.
  2. Poznaj istotę problemu (zbadaj jego kontekst i zapoznaj się z opinią użytkowników). ...

Get Sprint projektowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.