O'Reilly logo

SQL. Sztuka programowania by Peter Robson, Stephane Faroult

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Prowadzenie wojny: Wydajne wykorzystanie baz danych

image with no caption

Il existe un petit nombre de principes fondamentaux de la guerre, dont on ne saurait s’écarter sans danger, et dont l’application au contraire a été presque en tous temps couronnée par le succès.

Istnieje niewielka liczba fundamentalnych zagadnień związanych z prowadzeniem wojny, których nie wolno lekceważyć: zaprawdę, stosowanie się do nich prawie niezawodnie prowadzi do sukcesu.

— Generał Antoine-Henri de Jomini (1779 – 1869) Zarys sztuki wojennej

Każdy, kto był zaangażowany w proces przejścia projektu z fazy rozwoju w fazę produkcyjną, przyzna z pewnością, że prawie czuł tumult i wrzawę ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required