O'Reilly logo

SQL. Sztuka programowania by Peter Robson, Stephane Faroult

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Działania taktyczne: Indeksowanie

image with no caption

Chi vuole fare tutte queste cose, conviene che tenga lo stile e modo romano: il quale fu in prima di fare le guerre, come dicano i Franciosi, corte e grosse.

Każdy, kto ma zamiar brać udział w tych rzeczach, musi zastosować się do zasad i metod starożytnego Rzymu, on bowiem był pierwszym, który uczynił wojnę, jak mawiają Francuzi, szybką i ostrą.

— Niccolò Machiavelli (1469 – 1527) Rozważanie nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Tytusa Liwiusza, II, 6

Po określeniu układu pola bitwy generał powinien umieć precyzyjnie zidentyfikować kluczowe elementy zasobów wroga, które musi zdobyć. Dokładnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required