O'Reilly logo

SQL. Sztuka programowania by Peter Robson, Stephane Faroult

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Ukształtowanie terenu: Zrozumienie implementacji fizycznej

image with no caption

(...) haben Gegend und Boden eine sehr nahe (...) Beziehung zur kriegerischen Tätigkeit, namlich einen sehr entscheidenden Einfluß auf das Gefecht.

(...) ukształtowanie terenu ma bardzo bliski (...) związek z zagadnieniami stanowiącymi kluczowy wpływ na losy bitwy.

— Carl von Clausewitz (1780 – 1831) O Wojnie, V, 17

Zfaktu, że program widzi coś jako tabelę, nie wynika, że to rzeczywiście jest tabela. Czasem jest to perspektywa, a czasem tabela, ale o parametrach zapisu ustawionych bardzo precyzyjnie w celu zoptymalizowania określonych operacji. W tym rozdziale omówię kilka różnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required