O'Reilly logo

SQL. Sztuka programowania by Peter Robson, Stephane Faroult

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Dziewięć zmiennych: Rozpoznawanie klasycznych wzorców SQL

image with no caption

Je pense que pour conserver la clarté dans le récit d’une action de guerre, il faut se borner à... ne raconter que les faits principaux et décisifs du combat.

Aby zadbać o klarowność działań militarnych, powinno wystarczyć... zgłoszenie samych faktów, które miały wpływ na decyzję.

— Generał Baron de Marbot (1782 – 1854) Wspomnienia, Tom I, xxvi

Każde wywoływane zapytanie SQL musi przeanalizować nieco danych, zanim będzie w stanie zwrócić oczekiwany wynik albo zmodyfikować zawartość bazy. Sposób, w jaki dane będą „atakowane”, zależy od okoliczności i warunków, w jakich odbywa się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required