Rozdział 6. Dziewięć zmiennych: Rozpoznawanie klasycznych wzorców SQL

image with no caption

Je pense que pour conserver la clarté dans le récit d’une action de guerre, il faut se borner à... ne raconter que les faits principaux et décisifs du combat.

Aby zadbać o klarowność działań militarnych, powinno wystarczyć... zgłoszenie samych faktów, które miały wpływ na decyzję.

— Generał Baron de Marbot (1782 – 1854) Wspomnienia, Tom I, xxvi

Każde wywoływane zapytanie SQL musi przeanalizować nieco danych, zanim będzie w stanie zwrócić oczekiwany wynik albo zmodyfikować zawartość bazy. Sposób, w jaki dane będą „atakowane”, zależy od okoliczności i warunków, w jakich odbywa się ...

Get SQL. Sztuka programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.