O'Reilly logo

SQL. Sztuka programowania by Peter Robson, Stephane Faroult

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Odmiany taktyki: Obsługa danych strategicznych

image with no caption

The golden rule is that there are no golden rules.

Złota reguła mówi, że nie ma żadnych złotych reguł.

— George Bernard Shaw (1856 – 1950) Człowiek i nadczłowiek/Maksymy dla rewolucjonistów

Wpoprzednim rozdziale mieliśmy okazję przekonać się, że zapytania czasem wielokrotnie odwołują się do tej samej tabeli i że wyniki zapytań można uzyskać przez złączenie jednego wiersza tabeli z innym wierszem tej samej tabeli. Istnieje jednak bardzo ważny przypadek, w którym wiersz jest nie tylko powiązany z innym wierszem, ale również od niego zależny. Ten drugi wiersz jest powiązany z innym wierszem i ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required