Rozdział 8. Strategiczna siła wojskowa: Rozpoznawanie trudnych sytuacji i postępowanie w nich

image with no caption

No one can guarantee success in war, but only deserve it.

Nikt nie ma zagwarantowanego sukcesu na wojnie, niektórzy na niego zasługują.

— Sir Winston Churchill (1874 – 1965)

Zdarzają się sytuacje, gdy jesteśmy zmuszeni do walki w niekorzystnym układzie terenu albo do ataku wobec przytłaczających ilości danych przy wykorzystaniu nieodpowiedniego oręża. W tym rozdziale opiszę kilka z tego typu trudnych sytuacji. W pierwszej kolejności nakreślę pewne zasady taktyczne, pozwalające wybrnąć z sytuacji zagrożenia z honorem oraz, co ważniejsze, pozwalające w porę ...

Get SQL. Sztuka programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.