Rozdział 10. Gromadzenie sił: Obsługa dużych ilości danych

image with no caption

Thenne entryd in to the bataylle lubance a geaunt and fought and slewe doune ryght and distressyd many of our knyghtes.

Wtedy do bitwy włączył się wielkolud Jubance, ciął i rżnął od ucha i położył wielu naszych rycerzy

— Sir Thomas Malory (d. 1471) Śmierć Artura, V, 11

Ten rozdział omawia problemy wynikające ze znacznego zwiększania się rozmiarów danych. Do tego typu wyzwań należy efektywne przeszukiwanie wielkich tabel, ale również unikanie znacznego zmniejszania wydajności wynikającego z niezbyt dramatycznego zwiększenia rozmiaru danych. Na początek przyjrzymy się uogólnionym skutkom zwiększania ...

Get SQL. Sztuka programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.