O'Reilly logo

SQL. Sztuka programowania by Peter Robson, Stephane Faroult

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Zatrudnianie szpiegów: Monitorowanie wydajności

image with no caption

And he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.

A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.

Ewangelia według Świętego Jana, 12:35.

Operacje wywiadowcze zawsze były kluczowym elementem każdej wojny. Wszystkie systemy zarządzania bazami danych zawierają mechanizmy monitorujące o różnych poziomach zaawansowania. W niektórych przypadkach dostępne są dodatkowo produkty uzupełniające firm zewnętrznych. Wszystkie te funkcje monitorujące są tworzone z myślą o administratorach baz danych. Te, które pozwalają zorientować się w procesach zachodzących w silniku baz danych, stają się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required