Rozdział 12. Zatrudnianie szpiegów: Monitorowanie wydajności

image with no caption

And he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.

A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.

Ewangelia według Świętego Jana, 12:35.

Operacje wywiadowcze zawsze były kluczowym elementem każdej wojny. Wszystkie systemy zarządzania bazami danych zawierają mechanizmy monitorujące o różnych poziomach zaawansowania. W niektórych przypadkach dostępne są dodatkowo produkty uzupełniające firm zewnętrznych. Wszystkie te funkcje monitorujące są tworzone z myślą o administratorach baz danych. Te, które pozwalają zorientować się w procesach zachodzących w silniku baz danych, stają się ...

Get SQL. Sztuka programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.