O'Reilly logo

Świat druku 3D. Przewodnik by Anna Kaziunas France

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Zasoby powiązane z drukiem 3D

Autorzy: Colleen Jordan, Eric Weinhoffer i redaktorzy czasopisma „Make”

Programy dla makerów

Tworzenie rzeczy z atomów najlepiej zacząć w świecie bitów.

3D CAD

Tanich, ale użytecznych, programów wspomagających projektowanie i modelowanie obiektów 3D jest wiele.

123D Design

http://123dapp.com

Ten program jest częścią bezpłatnego pakietu o nazwie 123D rozwijanego przez firmę Autodesk. Ma łatwy do opanowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required