O'Reilly logo

Świat druku 3D. Przewodnik by Anna Kaziunas France

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Podstawy drukowania przestrzennego

Wstępne informacje o budowie i oprogramowaniu drukarki 3D

Autor: Bill Bumgarner

Na początku roku 2012 zakupiłem drukarkę Ultimaker i zmontowałem ją, aby dołączyć do ciągle poszerzającego się grona wytwórców, którzy w warunkach domowych drukują trójwymiarowe obiekty. Była to przygoda dająca wiele satysfakcji i nie mniej rozczarowań. Piszę ten artykuł, aby podzielić się wiedzą, jakiej nabyłem podczas moich zmagań z drukiem przestrzennym w wydaniu „zrób to sam”. Skupimy się na drukowaniu modeli z różnego rodzaju tworzyw przy budżecie nieprzekraczającym 2,5 tysiąca dolarów.

Części wykonane z tworzywa są dobre jako prototyp ostatecznego wyrobu. Po wydrukowaniu i upewnieniu się, że pasują idealnie, można takie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required