O'Reilly logo

Świat druku 3D. Przewodnik by Anna Kaziunas France

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Wykonywanie skanów przestrzennych i poprawianie ich

Użyj Kinecta wraz z programami ReconstructMe i 123D Catch, aby tworzyć trójwymiarowe modele rzeczywistych obiektów i przygotowywać je do druku przestrzennego

Autor: Anna Kaziunas France

Uwaga

Rozdział ten jest fragmentem książki Getting Started with MakerBot autorstwa Bre Pettisa, Anny Kaziunas France i Jaya Shergilla.

Wszystko to jest eksperymentem. Tu nie ma „metody”.

Bre Pettis

Żeby utworzyć dobrej jakości skan trójwymiarowego obiektu, który nadawałby się do wydrukowania, wcale nie trzeba mieć zaawansowanego technologicznie i drogiego skanera 3D. Obecnie jest coraz więcej stosunkowo tanich sposobów na kopiowanie fizycznie istniejących przedmiotów do wirtualnego świata cyfrowego. Niektóre ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required