O'Reilly logo

Świat druku 3D. Przewodnik by Anna Kaziunas France

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Przemysłowe materiały i metody druku 3D

Przegląd materiałów oferowanych przez firmy świadczące usługi w zakresie druku 3D

Autor: Stuart Deutsch

Nigdy nie było lepszych czasów na zakup drukarki 3D niż obecnie, mimo że nadal dla wielu ludzi jest to urządzenie zbyt drogie. Jeśli zakup takiej maszyny przekracza możliwości Twojego portfela, zawsze możesz skorzystać z usług świadczonych przez firmy lokalne lub przyjmujące zlecenia drogą internetową. Wśród tych ostatnich najbardziej znane są Ponoko, Shapeways i i.materialise. Są to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które stosują rozmaite technologie druku przestrzennego i mogą Twój cyfrowy model zamienić w rzeczywisty obiekt, używając nie tylko termoplastycznych tworzyw, lecz także wielu innym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required