O'Reilly logo

Świat druku 3D. Przewodnik by Anna Kaziunas France

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Obróbka postprodukcyjna

Spawanie tarciowe, nitowanie, szlifowanie, malowanie — zaopatrz się w proste narzędzia i poznaj techniki udoskonalania wydruków

Autor tekstu: Matthew Griffin Autor zdjęć: Andrew Baker

Ludzie często twierdzą, że za pomocą drukarki 3D „można zrobić wszystko, co się wymyśli”. Według nich wystarczy opracować cyfrowy model trójwymiarowy i kliknąć Drukuj, a maszyna wiernie go odtworzy i będzie mogła to powtórzyć wielokrotnie. Lecz uzyskiwane rezultaty nie zawsze w pełni odpowiadają naszym oczekiwaniom, co dobitnie uświadomiła mi pewna ośmiolatka, gdy w ubiegłym roku podczas Maker Faire Bay Area wręczyłem jej dwa wydrukowane modele.

„Ta ośmiornica jest czerwona! TARDIS nie był przecież żółty!” — burknęła i nie przyjęła ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required