O'Reilly logo

Świat druku 3D. Przewodnik by Anna Kaziunas France

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Powszechne wytwarzanie addytywne

Autor: Anna Kaziunas France

Zapraszam do lektury książki o drukowaniu przestrzennym. Jest to kompilacja najlepszych artykułów, jakie na ten temat ukazały się na łamach czasopisma „Make” i w powiązanych z tym pismem serwisach internetowych. Zawarte w nich informacje zostały zaktualizowane i uzupełnione opisami najnowszych dokonań.

Wytwarzanie

Niniejsza książka zawiera teksty napisane przez ludzi, którym przypisuje się autorstwo terminu powszechne wytwarzanie addytywne (additive personal fabrication), oznaczającego drukowanie obiektów trójwymiarowych w domu, w pracy i w szkole. Niektórzy z nich piszą nie tylko o tym, jak zrobić coś samodzielnie, lecz także podsuwają pomysły na zakładanie firm produkujących niewielkie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required